Zkrácené stanovy Satanovy komunity

16.12.20181. Satanismus není jen náboženství, ale i filosofie

2. Satanova komunita neuctívá Satana. Předmětem a středobodem je člověk samotný, jakožto tvůrce smyšlených bohů.

3. Satanova komunita nepropaguje ani neuctívá zlo, pouze má jiný pohled na morálku než tradiční monoteistická náboženství.

4. Člen Satanovy komunity může mít jakékoliv náboženské i ateistické názory, které nezasahují proti svobodě druhých lidí.

5.  Satanova komunita nemá kněze nebo kněžky. Má pouze členy a členky, kteří demokraticky rozhodují o tématech týkajících se Satanovy Komunity. Jedinou osobou, způsobilou ke konání duchovních obřadů, je předseda.

6. Satanova komunita vyznává liberalismus v plné šíři a přijímá rovnoprávnost před zákonem a rovná práva všech lidských bytostí bez ohledu na rasu, orientaci, pohlavní či identitu. 

7. Satanova komunita vyznává demokracii a demokratická rozhodnutí členstva. Komunitu i shromáždění vede předseda/předsedkyně, zvolený demokraticky z členů. Volba probíhá každý rok. Shromáždění členstva je nejvyšším orgánem, který volí i odvolává předsedu/předsedkyni. Vyloučit člena z komunity z jiných důvodů než porušování základních pravidel a stanov může pouze členské shromáždění, a to hlasováním.

8. Satanova komunita nevybírá a nikdy nebude vybírat desátek ani žádnou jinou povinnou náboženskou daň. Vše je financováno z dobrovolných darů.

9. Satanova komunita považuje za svůj cíl bránit lidstvo před demagogií a protiprávním jednáním církví a náboženství po celém světě i na území České republiky. Pořádá přednášky a akce, které poukazují na nebezpečí sekt a právní pomoc při odchodu z tradičních náboženství.

10. Satanova komunita považuje tuto planetu a přírodu, nikoliv nebe, za místo pravého ráje.